REGULAMIN OŚRODKA FLAUTA

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem przed dokonaniem rezerwacji lub w dniu przyjazdu do ośrodka oraz o respektowanie jego postanowień, a pobyt w ośrodku będzie dla Państwa i Pozostałych Gości przyjemnością.

1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie.

1. Warunkiem pełnej rezerwacji jest dokonanie wpłaty bezzwrotnego zadatkuo wysokości 3 dób (lub innej kwoty ustalonej z właścicielem) wynajmu domku na wskazane konto bankowe w terminie do 3 dni po wstępnej rezerwacji.

2. Opłata za pobyt w ośrodku

Pobierana jest w dniu przyjazdu wraz z opłatą miejscową oraz z kaucją zwrotną.

3. Doba hotelowa

Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15°° w dniu przyjazdu a kończy się o godzinie 10°° w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu po ustaleniu telefonicznym z właścicielem ośrodka, przynajmniej na 2 dni przed przyjazdem.

4. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach 22°° - 8°°

Osoby postronne mogą przybywać na terenie ośrodka do godziny 23°°, po tej godzinie prosimy o opuszczenie terenu ośrodka.

5. Bramy wjazdowe i wejścia do ośrodka

zamknięte są w godzinach 0°°- 6°°. Wynajmujący ma w dyspozycji klucz od wejścia na teren ośrodka.

6. Zabrania się wewnątrz domku

Zabrania się palenia papierosów, smażenia ryb oraz rozpalania grilla na tarasie w bliskiej odległości od ściany budynku. Istnieje możliwość smażenie ryb na zewnątrz domków- udostępniamy płytkę elektryczną.

7. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz rozpalania ognisk.

8. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie ośrodka odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.

9. Osoby wynajmujące ponoszą odpowiedzialność finansową

za uszkodzenia lub zniszczenie mienia będącego na wyposażeniu ośrodka powstałych z jego winy, winy dzieci, winy zwierząt lub osób go odwiedzających. Prosimy o powstałych szkodach niezwłoczne powiadomić właściciela, który wspólnie z wynajmującym ustali koszt naprawy uszkodzonego sprzętu lub zapłaty za zniszczony.

10. Samochody i przedmioty

Za parkujące samochody oraz pozostawiane w nich, jak i w domkach przedmioty właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.

11. Zasady pobytu psa/kota w ośrodku

12. Odbiór i zdanie domku

Odbiór i zdanie domku odbywa się w towarzystwie właściciela lub osoby uprawnionej, wynajmujący zobowiązany jest do zdania wyposażenia domku zgodnie ze spisem inwentarza. Spis taki znajduje się w każdym domku.

13. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu

Właściciel ośrodka może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza w trybie natychmiastowym. Osoba ta zobowiązana jest do zastosowania się do żądań właściciela i zapłaty za poczynione szkody jeżeli takie powstaną i bezwarunkowego opuszczenia obiektu.

Uiszczenie opłaty za pobyt jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.